21 Ιαν 2010

Διαστολή της νύχτας...
Τα ποιήματα που έζησα στο σώμα σου σωπαίνοντας
θα μου ζητήσουν, κάποτε όταν φύγεις, τη φωνή τους.

Related Posts with Thumbnails