25 Ιαν 2011

The Life of Poe..

..
..

..Η ζωή του Πόε -μαζί, ή μάλλον εξαιτίας, των στερήσεων και των απωλειών της- υπήρξε το υλικό του. Ο θάνατος της φθισικής μητέρας, που τον οδήγησε στη διαρκή αναζήτηση της γυναικείας αγάπης και ασφάλειας, η εξαφάνιση του πατέρα, η φροντίδα από μια ξένη οικογένεια, που τον απομάκρυνε από τα αδέλφια του, τη φυσική του οικογένεια, αποτέλεσαν τον λογοτεχνικό του κόσμο. Αν απουσίαζαν όλα αυτά που συνέστησαν και σημάδεψαν τη ζωή του, σχεδόν από τη γέννησή του, θα είχε γράψει ο Πόε αυτά τα μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας; Αν είχε ζήσει μια «φυσιολογική ζωή», αν ήταν ένας «συνηθισμένος άνθρωπος», θα αναζητούσε αλλού την παρηγοριά της οικογένειας που ποτέ δεν απέκτησε; Την ασφάλεια που προσφέρουν τα κοινά βιώματα με κάποιους οι οποίοι είναι μοναδικά δεμένοι; Θα εξόρκιζε τους δαίμονές του; Θα είχε νιώσει αυτή την ανάγκη τού ανήκειν, να δημιουργήσει δηλαδή τη δική του οικογένεια μέσα από τους ήρωές του; Νομίζω ότι στην περίπτωση του Πόε, κι έτσι όπως διατυπώνεται από το κείμενο του Ακρόιντ, η απάντηση είναι αρνητική.


Μαρία Φακίνου          Πόε-Μια σύντομη ζωή
..
..
..
..
..
..
..
.. 

Related Posts with Thumbnails