14 Ιαν 2012

Ο χειμώνας στη Λισσαβώνα..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
I don't regret what I was before,
For I am still what I was.
I only regret not having loved you before.

Fernando Pessoa-Before I Had You
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Related Posts with Thumbnails